6qsite.com
calaix de sastre
Com en tots els “calaixos de sastre” haguts i per haver, guardaré en aquest tot allò que no està endreçat en altres contenidors o tàxons. Per això trobareu agrupades aquí totes aquelles…