6qsite.com
Gravera
“La fotografia es basa en la intuïció: l’instint o l’acció reflexa del caçador. Tot i això, no només és important el contingut, sinó també la forma.” Gueorgui Pinkhassov