6qsite.com
Bournemouth (England), ran de platja
“La fotografia és el mètode més rigorosament lògic de crear imatges que té l’home, encara que la seva estructura sigui menys complexa que la de la música o la poesia i molt més r…