6qsite.com
Macro
“En desxifrar les imatges s’ha de tenir en compte el seu caràcter màgic. És un error desxifrar-les com si fossin «esdeveniments congelats».” Vilém Flusser