6qsite.com
Dues B&W
“La transposició del color natural a l’escala dels valors fotogràfics del blanc i negre, ens ofereix un mitjà suplementari de creació” Otto Steinert