6qsite.com
Mans.
“Una fotografia funciona invariablement com un mirall en, al menys, una part de l’espectador […] l’audiència veu el que vol veure i no el que el fotògraf creu que els hi est…