6qsite.com
Un nocturn i un angelot.
“La imatge fotogràfica participa més de la naturalesa d’un mosaic que de la d’una pintura o un dibuix. No conté traços, en el sentit pictòric, sinó que està composta de petitíssim…