6qsite.com
Ni m’exalta el nou ni m’enamora el vell…
…però al lloc més inesperat em pot sorprendre la bellesa. “Les societats que anomenem avançades consumeixen imatges, no creences; són, doncs, més liberals, menys fanàtiques, però són ta…