6qsite.com
…i tot és primavera!
“La història de la fotografia podria recapitular-se com la pugna entre dos imperatius diferents: l’embelliment […] i la veracitat…” Susan Sontag