6qsite.com
“Gent que no pensaria mai en portar un sedàs al pou per treure aigua, no és capaç de veure el ridícul que resulta agafar una càmera per a fer una pintura”. Edward Weston