6qsite.com
“Una fotografia no és el mer resultat de la trobada entre un esdeveniment i un fotògraf; fer imatges és un esdeveniment en si mateix.” Susan Sontag