6qsite.com
“No serà que fem les fotografies que vol la càmera fotogràfica?” Vilém Flusser