6qsite.com
«Una fotografia és sempre el registre d’una relació.» Susan Meiselas