6qsite.com
«L’ambigüitat és una de les grans fortaleses de la fotografia, la resta és propaganda.» Leonard Freed