62-510.pl
ZATRZYMAJMY (.Nowoczesną) MOWĘ NIENAWIŚCI!
Nienawistne słowa poseł Joanny Scheuring-Wielgus dyskryminujące polskich chrześcijan oraz liczną grupę społeczną, jaką są uczestnicy Marszu Niepodległości. Takie słowa pełne agresji mogą powodować …