5xublog.wordpress.com
5xu
Các cuốn sách của tôi đã xuất bản: Ký ức đô thị Ai và Ky ở xứ sở các con số tàng hình Thời tiết đô thị Ba Mùa Yêu Bầu trời chiều ẩn giấu email: nguyenphuongchausa @ gmail.com …