5xublog.wordpress.com
Ai và Ky
Bìa cuốn sách “Ai và Ky ở xứ sở những con số vô hình” Của Ngô Bảo Châu, Nguyễn Phương Văn và Thái Mỹ Phương. Nhã Nam và Thế Giới xuất bản. Biên tập: Phan Đan Trình bày: Minh Minh Sửa bả…