5xublog.wordpress.com
Tháng Năm
Tháng Năm năm nay có một lễ kỷ niệm đặc biệt: Kỷ niệm lần thứ 100 ngày các nhà thiên văn học xác nhận (confirm) thuyết tương đối tổng quát của Einstein là đúng. * Có một câu chuyện đùa, chắc hẳn là…