5xublog.wordpress.com
Ai yêu ai ư?
Điều thú vị là cuộc tranh cãi cấp độ phát rồ ở tầm vóc quốc gia vừa rồi lại xảy ra hoàn toàn trên mạng, nơi người ta tranh luận bằng cách bấm bàn phím (cả phím vật lý và phím ảo). Tức là một cuộc t…