5xublog.wordpress.com
Tái bản: Bầu trời chiều ẩn giấu (ebook)
Anh ngồi, viết những mẩu giấy nhỏ Chưa bao giờ em biết Vì anh chẳng gửi đi Lời bài hát “Lại một bài tình ca nữa” của nhóm Gạt Tàn Đầy – Hát cho những tháng ngày khó khăn, em biết đi tìm thức…