5xublog.wordpress.com
Nobel Vật Lý 2017: Đang mở ra những thế giới chưa từng thấy!
Năm 1916 nhà bác học Albert Einstein nói ông tin vào sự tồn tại của sóng hấp dẫn. Năm nay, 101 năm sau phát biểu của Einstein, giải Nobel Vật Lý được trao cho Rainer Weiss, Barry C. Barish và Kip …