5xublog.wordpress.com
Chuyện tình: Ba Mùa Yêu
Tôi vừa tự xuất bản một cuốn sách dưới định dạng ebook để phát hành trên internet. Tên cuốn sách là Ba Mùa Yêu, ISBN: 9781311202130. Tôi sử dụng Smashwords để xuất bản cuốn sách này. Các bạn có th…