5xublog.wordpress.com
Những gì đẹp đẽ nhất
Có bạn bảo với tôi là ngày nào bạn ấy cũng phải chiến đấu với cái chết. Vì bạn ấy thấy chết là một khoái cảm. Tôi bảo bạn ấy: Vì chết là bản năng chứ không phải sống. Sống, chẳng qua chỉ là một thó…