5xublog.wordpress.com
Chim Lạc là con chim gì?
Câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi “Chim Lạc là chim gì?” chính là câu trả lời sau đây: “Chim Lạc là con chim trên mặt trống đồng nước ta”. Câu hỏi sau đây mới là câu khó: Co…