5xublog.wordpress.com
Tesla
Nhân tiện có đề tài lập dị, nói thêm về ông này nữa. Ông này già rồi. Năm ngoái thế giới kỷ niệm 150 năm ngày sinh của ông ấy. Ông ấy mới thực sự là điên rồ. Điên dã man. Điên đến mức có một rockba…