5xublog.org
Xin Lỗi, Tôi Chỉ Là …
Ai hay xem TV ngày xưa thì thế nào cũng rất ấn tượng với các quan chức chính phủ Nhật và các quan chức cao cấp của các tập đoàn lớn ở Nhật. Họ làm sai cái gì với đất nước, với quốc dân đồng bào, …