5xublog.org
Phía Nam Biên Giới – Phía Tây Mặt Trời
Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời Haruki Cao Việt Dũng dịch Nhã Nam xuất bản Chắc mọi người đều biết cái “air” của Haruki rồi. Haruki có trí tưởng tượng và sáng tạo cực kỳ phong phú…