5xublog.org
Đi xem triển lãm
Hôm qua rảnh rang đi cafe với bạn. Xong tự nhiên nghĩ ra có cái triển lãm Telecom (Vietcomm) sáng hôm qua khai mạc. Liền rẽ vào cổng sau Giảng Võ, gửi xe máy, đĩnh đạc tiến vào hội chợ. Vừa bước c…