5corners.eu
Емоционалният национализъм на бъдещето
Повечето знаменити хора на словото от 20-и век са писали много писма. Понякога кореспонденцията им отразява и формира “истинските” им литературни творби.