5000lib.wordpress.com
[581]. …(Nie mylić z imieniem sowy).
Dalej, dalej, dalej najkrótsze…