5000lib.wordpress.com
[568]. Bez tytułów tylu, gdzieś z przodu, gdzieś z tyłu…A morze, może obłok obok o krok, o bok…?
Chodzi ze mną, za mną, chłodząc i rozgrzewając aparat gębowy: [źródło] Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych …