5000lib.wordpress.com
[554].(A jednak!) Pomogły spacery.
Co łączy Steve’a Jobs’a, Nietzschego i Rimbauda? Umiłowanie do chodzenia. Pierwszy z nich podczas spacerów załatwiał swoje najpilniejsze i najważniejsze interesy. Drugi: miał nieszczęśl…