5000lib.wordpress.com
[544]. Trzydzieści jeden dni (żeby nie napisać, że sześćdziesiąt) (#1)
Już czternaście lat temu intuicyjnie czułam, i nawet próbowałam (tak: bezskutecznie) że medytacja jest czymś co dobrze by było wdrożyć do swojej codziennej praktyki higieny. Wiem, że teraz jest to …