5000lib.wordpress.com
[543]. Para paradoksów. I kropla kropki. (Albo: Nawet).
Nie było mnie. Zupełnie. To znaczy byłam,(nie) zupełnie gdzieś indziej. Chociaż zaglądałam okiem jednym. Uchem drugim. Skoro jednak czytasz te słowa, znaczy, że nie było się skończyło.…