5000lib.wordpress.com
[516]. Pewna pełna pewność.
Dzisiaj krótko. Tylko dwieście pięćdziesiąt dwa słowa. O pewnej,pełnej pewności.