5000lib.wordpress.com
(506). Puzzle. W kolorze po kor(z)e o pokorze.
Kore po grecku źrenica oka. ⊂Korzyć się⊃, to nic innego jak okazywać pokorę. Korzy[ś]ć z takiego zachowania można skojarzyć z korzeniem.[U]korzenić: mieć podstawę ale także wykazywać postawę, ale t…