5000lib.wordpress.com
[464]. Te(k)st.
założyłam się ze znajomym mym, nie innym a właśnie właściwie tym, że jestem w stanie nie po spożyciu, nie w tyciu, a w życiu, tym życiu… Po prostu złożyć coś o wiadomo przecież czym. Czas na…