5000lib.wordpress.com
[325+2]. Do czytania nocą (2).
Nie da się chodzić w więcej niż jednej parze butów na raz. *** Upał łupał kawa i ciekawość, która przyjmuję formę [wś]ciekłą. Niedziela skrapla się piękną polszczyzną, barwą i fakturą, ruchem, dot…