5000lib.wordpress.com
[452]. Para doks, czyli para w kropkę.
Obserwuję czasami (nie tylko gramatycznymi) postępowanie (nie mydlić ze stepowaniem, czy innym tańcem) dwunożnych i wyprostowanych. I zadziwia mnie ów paradoks. Niektórzy przedstawiciele/ przedsta…