5000lib.wordpress.com
[444+1].[za][nim].I…
KontraPunkt. Ta? Tanie ta nie? Drogie, drogie drogie drogi. Tam ta ta ta taram tam tam taram ta tamta bardziej.(nie)chciej. Chwiej, chwiej wietrze wiej, wiej, WiÄ™cej. Ech,o, ech. Wdech. Wydech. Wd…