5000lib.wordpress.com
[(4+1)+2].[5+2].[(25)+3]. Echo, ech.
(…)Pasma komórek mięśniowych i komórek nerwowych, pasma beleczek kostnych oraz tkanek licznych narządów i połączenia między nimi tworzą zręby ciała. To my. [Pasma i smugi, Janus…