5000lib.wordpress.com
[432]. Po dzisiejszym,wczorajszym.
Jest piątek, albo jeszcze sobota zjeżdżająca na czwartek i do tek innych sennymi minutami uszczuplająca dzień, eń,en podnoszone zadyszką do potęgi godzinę nader po_ranną, o losie, o l(og)osie jak …