5000lib.wordpress.com
[425]. Po prostu bez porostu. I tu. I tam. O czytaniu bez filozofii.
Ruda Wstążko, zachęciłaś mnie do tego,żeby zmienić kurs, i napisać zdań kilka na temat czasu spędzanego nad różnego rodzaju krojami czcionki. Sprawa — gdy ją rozciągnąć na materiał blogowy to…