5000lib.wordpress.com
[423]. Czytanie jest jak siłownia dla umysłu. [I o tej czynności znów].
Mogłabym zacząć, i to (z)robię, a co, takim okrągłym (z)daniem. „Czytanie jest jak siłownia dla umysłu” tak, tak, Panowie i Panie z takim oto stwierdzeniem się spotkałam. Spotkałam i mi…