5000lib.wordpress.com
[(54+1)+1].[170+1]. Z oblizywania świat(ł)a.
Kiedyś pisałam o tym, że warto czytać poezję, nawet jeśli się jej nie rozumie. A może, morze właśnie, wtedy delty niedorze(k)czności nośności, i gór (na dole) ruchomość.Oś i ość. Obrys. Z nią jest …