5000lib.wordpress.com
[120+1]. Ach te daty, (π-i)? Żegnaj, Profesorze!
[Stephen i Monty Python – Galaxy Song,źródło]. Chociaż bardzo często są przytaczane jego wypowiedzi, jak te poniżej… Przez miliony lat, ludzkość żyła tak jak zwierzęta. Wt…