5000lib.wordpress.com
[402]. Pora? Para w kropkę.
Dziewięć i pół miliona Polaków i Polek pali papierowe osty, o!rz Ty, papierowe osy, znaczy, papierosy. Aktywnie, nie biernie. Nie nowy, to spo(r)t narodowy. Nie mierna to liczba wymierna. To …