5000lib.wordpress.com
[#12 poniedziałków]: /Krótko/: [Zo]Stań.
Myślę sobie. Czasami mi się zdarza i zderza. Spacery to taki cytat z Siebie,ze Świat[ł]a, takowe wejrzenie. Znasz ten zapach ciszy smakowany czubkiem języka, czasami nieco cierpki, a czasami, intui…