5000lib.wordpress.com
[169+1]. Pierwszy krok ku [od]czuwaniu architektury.
Autor we wstępie jasno określa odbiorców i odbiorczynie swojej publikacji i to jest cenne. Jest to książka dla tych, którzy chcieliby/chciałyby się zaprzyjaźnić z architekturą, lecz wcześniej nie m…