5000lib.wordpress.com
[(314)+1]. Dwanaście poniedziałków. /Ćwiczenie pierwsze/.
/… Bo żaden czas stracony nie jest, bo każda chwila drogę wskaże…/ [Krzysztof Cezary Buszman]. Chciałam się zapytać, czy robisz postanowienia? Czy tylko postanawiacie, że tym razem? Że …